Varför Fidepro?

I alla utrymmen där elapparater används, finns det risk för elbrand! Vår service inkluderar även utöver Fidepro-apparaten även installeringsservice. Installationsarbetena för Fidepro-anskaffningen kan behandlas som hushållsavdrag i beskattningen.

Den intelligenta brandvarnaren är en internationellt patenterad finsk uppfinning, förhindrar brand redan då det förekommer rök. När brandvarnaren upptäcker rök, utlöses jordfelsbrytaren i elcentralen och strömförsörjningen avbryts till förutbestämda objekt. Då kan man hindra den riktiga eldsvådan från att uppstå.

Brandskyddsmyndigheterna VTT och Tukes har granskar Fidepro apparaterna noggrant. Fidepro är en enkel och billig lösning för hem, stuga eller arbetsplats. Fidepro apparaterna används bade i nybyggda och gamla egnahemshus, radhus samt höghus och feedbacken har varit väldigt positiv. Fidepro används även på kontor, I affärsutrymmen samt vid industriella anläggninar.

Ibland förekommer det sig bränder vid de sociala utrymmen på arbetsplatserna, eftersom man inte uppmärksammar alla apparater som används under långa tidsperioder.

Säkerhetschefen vis SPEK-Suomen pelastusalan keskusjärjestö

”Fidepro-systemet förhindrar bränder med sin verksamhet samt fungerar också som personskydd emot elstöt”.

Brandsäkerhetsexperten Esa Laaksonen vid If Skadeförsäkringsbolag Ab

“Fidepro-systemet är en avsevärd product då vi talar om brandsäkerhetslösningar som avbryter strömförsörjningen. Med hjälp av Fidepro kan vi bemärkligt förminska antalet elbränder och olyckor”.

Beställ Fidepro!

Ta kontakt och fråga!

Ge oss dina kontaktuppgifter eller ring +358-20-7411 750, så skräddarsyr vi en säkerhetslösning enligt dina behov!