Aktuellt

"Även om spisbränder utgör den största delen, ¼ (ca. 25%) av alla elektriska bränder, utestår fortfarande en ¾ 75% av alla bränder utan skydd. Fidepro helhet kan enligt en uppskattning gjord av Tukes hindra årligen 100 elektriska bränder, av dessa dryga 400 spisbränder.

Eftersom byggnads regleringarna kräver att det i nybygg finns brandlarm som styrs av nätström och har nätströmbrytare, är det enkelt att installera Fidepro-lösningen. Kostnaderna är oexisterande i jämförelse med dess skyddande verkan. Installationskostnaderna är högre i äldre byggnader men även då rimliga”. Enligt utlåntanden av Niko Satto, If Skadeförsäkringsbolags expert inom förhindring av skador.

Nya regleringar angående brandvarnare har kommit I kraft 1.2.2009, och enligt dessa bör alla nya lägenheter, fastigheter planerade för logi, vårdhem, daghem och specifika kontorbyggnader ha en installerad brandvarnare som går på nätström. Eftersom lagstiftningen kräver även eluttag med felströmbrytare och brandvarnare som går på nätström, är det endast en liten kostnad att även installera en smart brandvarnare- säkerheten multipliceras!

Ta kontakt och fråga!

Ge oss dina kontaktuppgifter eller ring +358-20-7411 750, så skräddarsyr vi en säkerhetslösning enligt dina behov!